Saturday, February 11, 2012

Extrovert Is Overrated.

Sudah tentu, mereka itu seperti mendapat tenaga dari khalayak yang ramai, lebih ramai lebih kuat suara mereka, terlalu kuat hingga tidak mendengar diri sendiri berfikir, ataupun fikiran orang lain.

Bila bersendirian tidak berkemampuan dan rapuh.

Jantan macam tu ko nak buat laki?

Oh came on lah bitch.